"Za květinu se neděkuje"


Pro Psychiatrickou léčebnu Bohnice v Praze jsem v roce 2011 realizovala projekt, jehož základem bylo anonymní přenechávání věcí na vyznačených místech. Vybrala jsem místa rozptýlená po celém areálu a označila je oranžovou barvou. Jednalo se o záchytné plochy pro výměnu věcí jakéhokoliv charakteru. Lidé mohli předměty přinesené nebo nalezené v areálu léčebny touto cestou darovat někomu jinému. Vycházela jsem z vlastní potřeby sbírat přírodniny na místech, kde se pohybuji. Původ věcí, které si mohli příchozí lidé či obyvatelé léčebny z místa odnést, a jejich další příběh, zůstal obecně skrytý. Mým počátečním vkladem byla pokojová rostlina. Název "Za květinu se neděkuje" je odvozen z úsloví, které používáme v rodině : "Za květinu se neděkuje, protože pak neroste". Projekt probíhal od Června 2011 do Listopadu 2011.


"Never say thank you for a flower you get"

In 2011 I prepared a project for the Bohnice Psychiatric Hospital in Prague, which was based on people getting a chance to leave different things in different places. The places I selected were scattered all over the area of the Bohnice Psychiatric Hospital and they were marked with orange paint. These places were designated for exchange of any kind. People could bring objects to give to other people or just leave things they found in Bohnice for others to take away. I was inspired by my own need to collect products of nature in different places I go to. The origin of things that people could take away remained a secret. My own contribution was a plant and the title “Never say thank you for a flower you get” comes from a saying we use in our family – it is said that you should never say thanks for a flower or plant you are given because otherwise the plant will not grow. The project took place from June 2011 till November 2011.