Akce je ukázkou proměny situace za použití střelné zbraně. Tuto myšlenku jsem začala rozvíjet v létě 2011, kdy jsem realizovala hru Sporogame pro workshop v Liběchově. Střelnou zbraní byla sportovní foukačka, kterou jsem umístila na kopci a lidé mohli vystřelovat semena do krajiny. Již v této době jsem zamýšela vytvořit obdobnou situaci, při které použiji střelnou zbraň. Základem této akce jsou náboje do brokovnice v nichž byly broky vyměněny za semena. Proces výměny broků jsem konzultovala se zbrojířem, který také nábojnice přebil. Požádala jsem myslivce zda by mohl změnit svoji polohu lovce do polohy opačné, kdy pomocí střelby vytvoří situaci, která může vést ke vzniku nového života.
Tato situace mění účel střelné zbraně.

The performance is an example of how a situation can be transformed by the use of a weapon. The idea for the performance came in the summer of 2011 during a game called Sporogame for a workshop in Liběchov. I placed a simple weapon – a blowpipe – on a hill so that people could fire seeds into the surrounding landscape. The principle of this activity was to insert seeds into the blowpipe instead of projectiles. I consulted the process of changing the projectiles with a gunmaker and I asked a huntsman if he could change his position of a hunter by changing the use of his weapon. By shooting seeds the weapon becomes a means of giving birth to new life.
This changes the actual purpose of the weapon.