Tuto akci jsem realizovala na začátku mého soužití s orchideí. Navštívila jsem party na gambijské ambasádě. Zajímalo mě jak bude probíhat kontrola při vstupu na diplomatické území jiného státu. Přivezla jsem s sebou endemickou rostlinu - orchidej Haraella retrocalla a překročila s ní hranice státu bez potřebných dokladů k jejímu převozu. Na ambasádu jsem vstoupila bez jakékoliv kontroly mých osobních věcí.

This performance took place at the beginning of my coexistence with an orchid. I went to a party at the Embassy of Gambia. I wondered whether my belongings would be checked when I entered the diplomatic territory of another state. I was carrying with me an endemic plant – an orchid Haraella retrocalla without having any documents allowing me to export the orchid. I walked into the embassy without anyone checking my personal belongings.