Socha tvarem vychází z kamene, který jsem našla na místě původního osídlení Aboriginské vesnice, při své stáži na Taiwanu. Kámen, jako stavební prvek krajiny a města vytváří podobu, formuje prostor. Vrstvy obsahují přírodniny, předměty, obrysy, vše co zůstalo zachyceno na nějakém místě. Tvar nalezeného kamene jsem převedla do vrstev a vytvořila sochu "kamene". Z materiálu, který zbyl po vyřezání tvaru "kamene" jsem navrstvila krajinu. Ze zbytků hranolů vyrobených pro konstrukci, která nese jednotlivé vrstvy jsem sestavila neformální urbanistický celek "město". Přirodniny, které sbírám na místech kde se pohybuji, jsem vložila mezi vrstvy sochy “kamene”. Do “krajiny” jsem umístila uschlé rostliny s kořenovým balem a jednu z nich, tymián, který pochází ze středomoří, postavila na tradiční čínský květinový stojánek. Ve "městě” jsou přírodniny řazeny v papírových obalech tak, jak je archivuji. Součástí města je také projekce ve které určité fragmenty přírodnin (křídla cikády) skládám do původního tvaru, nebo je do původního tvaru skládá vítr (motýlí křídla).

The form of the sculpture stems from a stone I found during my residency in Taiwan in a former village where indigenous people used to live. Stones as key forms and space. Layers include products of nature, objects, and outlines, everything that remained captured in some place. I have transformed the form of the found stone into layers and created a sculpture”of the stone”. The material that remained after cutting out the form of the “stone” was used to form the layers of a landscape. The remnants of joists made for the construction supporting the individual layers were used to construct an informal urban complex – “a town”. I have inserted all the different materials of nature that I gather while walking between the layers of the sculpture “of the stone”. I inserted dry plants with roots into “the landscape” and one of the plants – Mediterranean thyme – I placed on a traditional Chinese flower stand. In “the town” natural materials are in paper packing and arranged in the order in which they were archived. An inseparable part of the town is a projection in which certain fragments of natural material (e.g. wings of a locust) are rearranged to get their original form, e.g. butterfly wings are rearranged by the wind.