"Půjčila jsem si zpěv od ptáka, ale neumím zpívat"Video je kompozice sestavená z fragmentů performancí, které jsem realizovala v průběhu roku 2013.
Úryvky performancí jsou věty doplněné zvuky nápodoby ptačího zpěvu. Začátek videa zachycuje okamžik východu slunce v klášterní gotické křížové chodbě. Slunce prostupuje skrze florální prvek gotické kružby a promítá ho na barokní obraz zavěšený na chodbě. Východem slunce dostává světelný paprsek konkrétní tvar rostoucí čtyřlistu. Další obrazy, které jsou součástí videa jsou ústřižky performacíí, které nyní komponuji do celků a již je nepředkládám jako dokumentace samostatných akcí v plném rozsahu. Barevné modifikace, které prostupují video, vycházejí z věděcké představy o barevném spektru organismů jiných planet, pokud by v jejich blízkosti bylo více sluncí. Celek je tak tvořen jednotlivostmi.


"I have borrowed a song from a bird, but I can´t sing"The video is a composition made up of fragments of my performances from the year 2013. Sentences extracted from the performances are accompanied by my imitation of bird´s songs. The beginning of the video captures the moment of sunrise in a cloister of a Gothic monastery. The Sun rays come in through floral Gothic tracery and reflects on a Baroque painting hanging in the cloister. As the Sun rises, the sun beam acquires the actual form of a quatrefoil. Other images that are a part of the video are fragments of performances which I use to create a new entirety present them to document individual events. Coloured modifications which appear on the video stem from the scientific view of the coloured spectrum of organisms of other planets provided there were more Suns in the proximity. The whole is made up of particulars. The video is an image created by situations and recordings which are real.